PRABANGIOS LENKTYNĖS: PERGALĖS IR REKORDAI

Kam reikalingos prabangių automobilių lenktynės? Gal tai tik besaikis ir tuščias brangių automobilių laužymas, lenktynininkų mirtys ir suluošinimai? Tačiau nuo tokios skubotos ir kategoriškos išvados mus sulaiko automobilių kūrimo istorija, kuri nuo lenktynių ne­alskiriama ir be jų net neįsivaizduojama.

Vos pasirodžius pirmiesiems automobiliams, iš­bandyti skirtingų konstrukcijų kokybę, atrinkti ge­riausius automobilių tipus ir atskirus jų agregatus tampa neatidėliotina būtinybe. Vienintelė patikimiau­sia priemonė šiam reikalui (bent jau pirmuoju au­tomobilių kūrimo laik.otarpiu) buvo lenktynės. Au­tomobilių lenktynės leisdavo visokeriopai įvertinti mašinos kokybę, jo dinamiką, todėl praktiškai jos būdavo ir pirmasis naujo modelio bandymas. Šian­dien, tiesa, automobiliai bandomi gamyk1ų laborato­rijose, specialiuose poligonuose, eksperimentiniais metodais, tačiau sportinių, prabangių automobilių lenk­tynių reikšmė iki šiol tebėra labai didelė. Ir štai dėl ko.

Lenktynių metu visi automobilio mechanizmai ir agregatai yra maksimaliai apkrauti, todėl jo defek­tai ir konstrukcijos silpnosios vietos paaiškėja labai greit per kelias valandas. (Normalios eksploata­eljos sąlygomis daugelis automobilio defektų pasi­mato tik po kelerių metų.)

Vadinasi, lenktynės visų pirma prisideda prie au­tomobilio konstrukcijos tobulinimo, parodo naujų lektinių perspektyvą.

Kadangi lenktyninis, prabangus automobilis visada yra nau­jausių technikos idėjų realizavimas, ir automobilių lenktynės, ir įvairios automobilių sporto šakos yra butinos ir reikalingos kaip technikos laimėjimų praktinis patikrinimas, rytdienos automobilio konstrukcijai.

Automobilis ir degalai

Šiuo metu apie du trečdalius naftos perdirbama variklių degalus. Vienas automobilis per metus jų ‘suvartoja vidutiniškai apie 2 tonas. Šiandien benzi­nas automobiliams yra gaminamas ir Lietuvoje. Naftos perdirbimo įmonėje. Ji pradėta statyti 1972 metais, o pirmoji eilė paleista 1980 m. Čia yra gaminamas ne tik benzinas, bet ir dizeliniai dega­lai, mazutas, suskystintos dujos. Numatoma, kad bat­gus statyti ši įmonė bus viena didžiausių respubliko­je. Žaliavinė nafta gaunama Novopolocko—Mažei­kių naftotiekiu.

Taigi jau dabar automobilis daugiausia sueikvoja .energijos resursų, o kas bus, kai automobilių skatičius pasieks visą milijardą?

Ieškant naujų perspektyvių degalųr kurie galėtų pakeisti jau deficitinį benziną, įvairiose šalyse vyk­-domi intensyvūs tyrimai, siekiama vidaus degimo varikliams panaudoti sintettnį metanolį — medžio spi­ritą, gaunamą iš gamtinių dujų, sintetinį benziną — -gaminamą Automobilių kuru gali būti ir gamtinės dujos…

  1. Kam reikalinga nafta automobiliui?
  2. Kodėl geriausias automobilio kuras šiandien yra benzinas?
  3. Iš kokios medžiagos Ar galima gaminti benziną iš anglies?
  4. Kur panaudojamos braziliškojo kaučiukmedžio, sultys automobilyje?

luxurytransport.lt – prabangių automobilių nuoma

Teksto šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobilis